Hämeenlinna

Kaivokatu 16
13100 Hämeenlinna
Y-tunnus: 0499964-0

Puh. +358 3 615 370

Espoo

Sinimäentie 10 C
02630 Espoo

Oulu - Huollon toimipiste

Aapistie 7 B
90220 Oulu

Tilaukset, tuotetiedustelut sekä muut tiedustelut: info@immunodiagnostic.fi

Ota yhtettä Tekninen tuki ja huolto
Siirry sisältöön

Mikä ihmeen nestepapa?

Valtakunnallinen kohdunkaulansyövän seulontaohjelma on aloitettu Suomessa jo 1960-luvulla ja sitä toteutetaan Valtioneuvoston seulonta-asetuksen mukaisesti. Naiset saavat kutsun papanäytteenottoon viiden vuoden välein 30–60 vuoden iässä, joissakin kunnissa kutsun saavat myös 25- ja/tai 65-vuotiaat. Seulonnan tavoitteena on vähentää kohdunkaulansyövän ilmaantuvuutta sekä kuolleisuutta Suomessa. Seulonnan ansiosta kohdunkaulan syövän esiintyvyys onkin vähentynyt maassamme 80%.

Papanäyte on gynekologinen irtosolunäyte

KUVA 1. Perinteinen papalasi ja mikroskooppikuva soluista.

Papanäyte on gynekologinen irtosolunäyte, jossa kerätään soluja kohdunkaulan limakalvolta mikroskooppilasille (kuva 1.). Papanäytteen nimi juontaa juurensa ns. Papanicolaoun värjäysmenetelmästä, joka on hematoksyliini-eosiinivärjäyksen pohjalta kehitetty värjäys sytologisille näytteille. Näytteet otetaan kolmena eri sivelynäytteenä yhdelle mikroskooppilasille. Näytteenotto tapahtuu terveydenhuollon ammattilaisen toimesta erikseen määritellyissä näytteenottopaikoissa.

Mikä sitten on nestepapa ja miten se eroaa nykymenetelmästä?

Nestepapa keksittiin jo 1990-luvulla. Innovaation ja tuotekehityksen takana on amerikkalainen yritys Hologic®, jonka ThinPrep®-menetelmä mahdollisti uudenlaisen näytteenkeräystavan. Menetelmästä on jo yli 250 kliinistä tutkimusta/julkaisua ja se on FDA- ja CE-IVD hyväksytty.

KUVA 2. ThinPrep-nestepullo ja kumiharja

Nestepapa-menetelmässä kohdunkaulalta kerätään vain yksi näyte, joka voidaan ottaa erikoisvalmisteisella kumiharjalla (kuva 2.). Tämä tekee näytteenotosta miellyttävämpää ja nopeampaa tutkittavana olevalle naispotilaalle. Kumiharjalla otettu näyte siirretään nestepulloon, eikä siis sivellä lasille kuten perinteisessä näytteenottotavassa; tässä merkittävin ero näiden kahden menetelmän välillä.

 

Mitä etuja nestepapanäytteenotossa on?

Nestepullo voidaan säilyttää ja kuljettaa huoneenlämmössä sitä analysoivaan patologian laboratorioon. Laboratoriossa automaattilaitteisto siirtää nesteessä olevat solut spesifisen filtterin läpi mikroskopointilasille. Automaattinen näytelasin valmistus minimoi käsialasta johtuvat erot näytelasin valmistuksessa. Jokainen näyte on siis aina tasalaatuinen ja siirtyvä solumäärä pysyy samana (n. 60 000 solua). Myös näytealue lasilla on standardoitu, soluja sisältävä alue lasilla näkyy solunappina.

KUVA 3. ThinPrep®-nestepapalasi ja mikroskooppikuva soluista.

Nestepapamenetelmällä tehdyssä näytteessä solut ovat lasilla yhdessä kerroksessa ja yhdessä tasossa, minkä ansiosta niitä on helpompaa ja nopeampaa mikroskopoida ja tulkita. Standardoidun näytevalmistuksen myötä näytteen laatu on täten huomattavasti parempi kuin perinteisessä papassa. (kuva 3.)

 

Näytelasin ollessa tasalaatuinen ja vakioitu, siitä voidaan tehdä myös automaatioavusteinen esiluenta erityisillä Hologicin kehittämillä skannereilla (kuva 4). Nämä skannerit tarkastavat jokaiselta

KUVA 4. Automaatioavusteinen esiluenta Hologicin kehittämällä skannerilla.

lasilta automaattisesti 21 eri kohtaa ja ohjaavat näitä alueita esilukijalle tai patologille tarkastettavaksi. Näin voidaan entisestään helpottaa ja nopeuttaa tulkintatyötä.

Automaatioavusteinen esiluenta on mahdoton toteuttaa perinteisestä sivelylasista johtuen sivelynäytteen paksuudesta.

Lasien lukemisen ja tulkinnan helpottuminen minimoi virheet ja johtaa parempaan diagnostiikkaan. ThinPrep-nestepapalasit voidaan myös digitalisoida ja tarvittaessa alkuperäisestä näytteestä voidaan myös säilöä näyte biopankkiin tutkimustarkoituksia varten.

 

Entä sitten HPV (Human Papilloma Virus) ja nestepapa?

HPV eli Human Papilloma Virus -detektiota voidaan myös käyttää kohdunkaulansyövän seulontaan. HPV-tartunta on hyvin yleinen, noin 70-80% naisista saa jossakin elämänsä vaiheessa tartunnan. Usein HPV-infektio paranee itsestään, mutta osa pysyväksi jäävistä tulehduksista muuttuu vuosien kuluessa syövän esiasteiksi.

Nestepapanäyte mahdollistaa myös muut samasta näytteestä tehtävät analyysit eli samasta näytteestä voidaan tarvittaessa valmistaa sekä nestepapalasi että tehdä HPV-tutkimus. Tarvittaessa siitä voidaan tehdä myös muita molekyylidiagnostisia testejä kuten klamydia ja tippuri -testit ym. eikä näitä varten tarvitse enää kerätä erillistä näytettä.

Kohdunkaulansyövän seulonnassa ollaankin siirtymässä papatestauksesta kohti HPV-testausta. Tällöin näytteestä prosessoidaan ensin HPV-testi ja jos HPV-tulos on positiivinen, näytteestä valmistetaan myös papalasi. Nestepapan käyttö näytemateriaalina mahdollistaa nämä molemmat; sekä sytologisen lasin että HPV-testin tekemisen yhdestä ja samasta näytteestä.

 

Tilanne Pohjoismaissa ja Suomessa

Nestepapanäytteitä otetaan maailmanlaajuisesti miljoonia vuosittain, ja tähän mennessä ThinPrep-menetelmää on käytetty jo yli 750 miljoonassa näytteenotossa. Muualla Pohjoismaissa pääasiallisena papa-menetelmänä on jo vuosia ollut käytössä nestepapa.

Suomessa Seinäjoen keskussairaala on ollut edelläkävijänä tässä jo vuodesta 2017 ja tarjoaa ainoana julkisena sairaanhoitopiirinä Hologicin ThinPrep-nestepapamenetelmää.

 

KUVA 5. Perinteinen papanäyte vs. ThinPrep-nestepapanäyte

Lue lisää

 

Blogin kirjoittaja

Paula Huotari

Tiiminvetäjä, Kliininen diagnostiikka - vuorotteluvapaalla 1.9.2021 alkaen Ota yhteyttä

Sanna Siltanen, Ph.D.

Tuotepäällikkö, NGS +358 44 565 7396 Ota yhteyttä