Hämeenlinna

Kaivokatu 16
13100 Hämeenlinna
Y-tunnus: 0499964-0

Puh. +358 3 615 370

Espoo

Sinimäentie 10 C
02630 Espoo

Oulu - Huollon toimipiste

Aapistie 7 B
90220 Oulu

Tilaukset, tuotetiedustelut sekä muut tiedustelut: info@immunodiagnostic.fi

Ota yhtettä Tekninen tuki ja huolto
Siirry sisältöön

Tietosuoja

Tietosuojaselosteet – Immuno Diagnostic Oy

Tietosuojaseloste Immuno Diagnostic Oy:n yhteistyökumppani-, asiakas- ja markkinointirekisteristä

1. Rekisterinpitäjä:

Immuno Diagnostic Oy
Y-tunnus: 0499964-0
Kaivokatu 16, 13100 Hämeenlinna
Puhelin 03-615 370
info@immunodiagnostic.fi

2. Yhteystiedot:

Immuno Diagnostic Oy
Kaivokatu 16, 13100 Hämeenlinna
Puhelin 03-615 370
tietosuoja@immunodiagnostic.fi

3. Rekisterin nimi:

Immuno Diagnostic Oy:n yhteistyökumppani-, asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Immuno Diagnostic Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen, sekä verkkosivuston käyttökokemuksen parantaminen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, kuten uutiskirjeiden lähettämisen ja tapahtumakutsujen lähettämisen yhteydessä, sekä palveluista ja tuotteista tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö: 

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
nimi, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tehtävänimike/toimenkuva

  •  asiakkaan antamat muut tiedot (esim. intressit)
  •  sivustovierailut
  •  asiakashistoria
  •  asiakkaan ostohistoriatiedot
  •  suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöistä kerätään tietoa kontaktointien yhteydessä, sekä osallistujatietoja eri tapahtumien yhteydessä. Henkilöstä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan myös verkkosivujen lomakkeiden kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Immuno Diagnostic Oy ei luovuta eikä siirrä rekisterissään olevia tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessaan kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja asiakkuuksien hallinnan ja markkinoinnin tarkoituksissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Immuno Diagnostic Oy:n asiakasrekisteri on luottamuksellinen ja suojattu ulkopuolisilta.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa, jonne on pääsy vain asiakaspalvelun henkilöstöllä.

Sähköinen aineisto: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisteritietoja säilytetään alan yleisten käytäntöjen mukaan suojatuissa palvelintiloissa. Tiedot on suojattu palomuurilla.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (kohta 2.).

11.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (kohta 2.).

 

Tietosuojaseloste Immuno Diagnostic Oy:n rekrytointirekisteristä   

1. Rekisterinpitäjä:

Immuno Diagnostic Oy
Y-tunnus: 0499964-0
Kaivokatu 16, 13100 Hämeenlinna
Puhelin 03-615 370
info@immunodiagnostic.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:

Tomi Virtanen
Kaivokatu 16, 13100 Hämeenlinna
Puhelin 03-615 370
tietosuoja@immunodiagnostic.fi

3. Rekisterin nimi:

Immuno Diagnostic Oy:n työnhakija – ja työhakemusrekisteri.

4. Rekisteröinnin peruste

Rekisteröinti perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Immuno Diagnostic Oy:n rekrytointitietokannan ylläpitäminen uusien rekrytointien tueksi. Henkilötietoja kerätään vain siinä laajuudessa kuin niitä kussakin rekrytointitilanteessa tarvitaan. Mikäli henkilötietoja käytetään muihin rekrytointitilainteisiin, niin tietojen käyttölupa kysytään erikseen.

6. Rekisterin tietosisältö:

  • Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
    henkilön ansioluettelossaan ja hakemuksessaan ilmoittamat tiedot mukaan lukien mahdolliset kuvat, videot ja liitedokumentit
  • henkilöarvioinneissa annettujen tietojen perusteella syntyvät yhteenvedot

Palkatun henkilön tiedot siirretään Immuno Diagnostic Oy:n työntekijärekisteriin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti hakijalta itseltään ja yrityksen rekrytointiprosessiin osallistuvilta henkilöiltä sekä mahdollisilta suosittelijoilta. Tämän lisäksi saamme tietoja julkisista lähteistä, kuten LinkedIn – palvelusta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan käsitellä rekrytoinnin edellyttämässä laajuudessa yrityksen sisällä ja niitä voidaan luovuttaa yritykseen sopimussuhteessa oleville, rekrytointiprosessiin osallistuville rekrytointikonsulteille tai rekrytointiyrityksille.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Immuno Diagnostic Oy ei luovuta eikä siirrä rekrytointirekisterissään olevia tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Työhakemusten myötä rekisteriin kertynyttä aineistoa säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Yleensä säilytämme henkilötietoja yhden vuoden, minkä jälkeen ne hävitetään, ellei hakija hakemuksen yhteydessä pyydä tietojen poistoa työpaikan täyttämisen jälkeen mainitsemalla siitä erikseen hakemuksessa.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Immuno Diagnostic Oy:n rekrytointirekisteri on luottamuksellinen ja suojattu ulkopuolisilta. Nimettyjä käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

Sähköinen aineisto: Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne nimetyt työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä rekrytointitietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisteritietoja säilytetään alan yleisten käytäntöjen mukaan suojatuissa palvelintiloissa. Tiedot on suojattu palomuurilla.

12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekrytointirekisteriin tallennetut tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, päivittämistä tai tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (kohta 2.).

13.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja sovellettavan lain puitteissa. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (kohta 2.).